Uganda'da İş Yapmak

Kenya, Tanzanya, Rwanda ve Burundi ile birlikte Doğu Afrika Birliğinin de bir üyesi olan Uganda devleti, 2009 daki yüzde 6,41 lik büyüme oranıyla 2020 yılına kadar tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasılası en yüksek oran­da artması beklenen ülke konumunda.

Günümüzde Uganda, Afrika’nın o muazzam potansiyelinde en bü­yük pay sahibi ülkelerden biri olarak sayılmakta. Kenya, Tanzanya, Rwanda ve Burundi ile birlikte Doğu Afrika Birliğinin de bir üyesi olan Uganda devleti, 2009 daki yüzde 6,41 lik büyüme oranıyla 2020 yılına kadar tüm dünyada Gayri Safi Yurt İçi Hasılası en yüksek oran­da artması beklenen ülke konumunda. Keşfedilen yeraltı zenginlik­leriyle, bütün dünya Uganda’nın gelecekte en cazip yatırım noktala­rından birisi haline geleceği konusunda fısıldıyor. Ülkedeki fakirlik ve eksiklikler ön planda dekor olarak kalırken, Avrupa Uganda’ya yaklaşmaya başladı bile. Hollandalı firmalar bunun en taze kanıtı değil mi sizce? Uganda’ da bugün 32 milyon gelişmekte olan orta sınıf mevcut. Gelişen orta sınıf ve büyüyen ekonomisiyle artan ürün talepleri, düşük işçilik maliyetleri ve gelişen altyapı sayesinde Uganda, girişimciler için başarılı bir ticaretin en yüksek potansiyel­de vücut bulduğu, sıcak ve samimi insanların gözlerindeki gelecek parıltısıyla yüzünüze gülümsediği bir coğrafya bizim için.

 

EKONOMİK AÇIDAN UGANDA

Uganda ekonomisinin neredeyse %80’i diğer Afrika ülkelerinde ol­duğu gibi ithalata dayanmaktadır.İmalat sanayi ve endüstrileşme maalesef istenilen ölçüde gelişememiştir. Bunun doğal sonucu ola­rak da ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını al-sat tipi klasik ticari faaliyetler oluşturmaktadır. ‘‘Dışarıdan alım yapılan ülkeler’’ portföyünü Çin, Hindistan, Malezya, G.Kore, Japonya v.b. Uzakdoğu ülkeleri oluşturmaktadır.

Ülkedeki maddi durumu iyi olan iş adamları mal alımları için yu­karıda sayılan ülkelere gitmeyi tercih ettikleri gibi daha orta sevi­yede maddi durumu olanlar Dubai serbest (vergisiz) pazarını tercih etmektedirler. Bütün bu ticari alışkanlıklara rağmen Türk malına olan güven ‘‘ Çin malından daha pahalı ama kesinlikle daha kali­teli , Avrupa malından daha ucuz ama onun yerini tutacak kadar da kaliteli. ’’ sözleriyle kendine pazarda yer bulmakta ve bu vesile ile Türkiye sevgisi Uganda insanının gönlünde oluşmaktadır. Ayrıca ya­şanan küresel kriz ve Türkiye’nin imalat sanayinde son yıllarda gös­terdiği büyük ilerleme, Türk işadamının mecburen Afrika’ya girişini tetikleyecektir. Ülkedeki siyasi istikrar kendi komşuları arasında Uganda’yı cazibe merkezi haline getirmiştir. Bunu iyi fark eden yönetim de çeşitli teşvik vb uygulamalarla dünyanın çeşitli yerle­rinden pekçok yabancı işadamını ve yabancı sermayeyi Uganda’ya kazandırmıştır.

UGANDA’DA TURİZM

Uganda dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olup turistik özellikle­ri kısa ve basitçe aşağıdaki gibi sıralanabilir ;

1. Afrika’nın can damarı olan Nil nehrinin beyaz Nil kolunun kaynağı Jinja’dadır. Nil’in kaynadığı yerde Mahatma Gandi adına yapılmış bir anıt mezar vardır. külleri buradan dönemin başbakanı tarafından Nil’e dökülmüştür.

2. Afrika’nın 3.büyük dağı Rwenzori dağına sahiptir.

3. Ekvator çizgisi Kampla’dan geçmektedir.

4. Yağmur ormanları vardır.

5. Safari Bölgeleri

6. Dünyanın en önemli Çita bölgesi Uganda’dadır.

7. Yine dünyanın en önemli rafting merkezlerinden birisi Nil nehri üzerinde Uganda’dadır.

8. Viktorya gölü içinde 82 adadan oluşan Kalangala eyaleti önemli bir turizm merkezidir.

9. Sayısız Ulusal parkları ve doğal yaşam alanlarına sahiptir.

10. Dünya üzerindeki en büyük goril koruma ve yaşam alanı Ugan­da’dadır. Gorilleri görmek için sadece 1 kişinin günlüğüne (4-6saat) 500 Usd (diğer tüm masraflarla

birlikte 1.200-1.500 Usd) ödediği düşünülürse bu turizmin niteliği daha rahat anlaşılır.

 

UGANDA’DA YATIRIM İMKANLARI

Uganda, zengin doğal kaynakları, dinamik ekonomisi ve benzersiz stratejik konumu ile yatırımcılara Afrika’nın kalbinde önemli fırsat­lar sunmaktadır. Uganda, özellikle son yıllarda Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için uygun bir ortam ve çok çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Bunların yanı sıra makro ekonomik seviyede kaydedilen başarılar, yakalanan siyasi istikrar ve dünya çapında yapılan başarılı tanıtım çalışmaları sayesinde doğrudan yabancı yatırımlarda istikrarlı bir artış görül­mektedir.

Uganda’nın yatırımlar açısından avantajları arasında;

• Öngörülebilir bir ekonomik ortam olması,

• Ekonominin tamamen liberalleştirilmiş olması,

• Yatırımların güvence altına alınması,

• Cazip yatırım teşvik politikaları,

• Stratejik konumu,

• Pazara giriş kolaylığı,

• Doğal kaynaklarının zenginliği,

• Devletçe özel sektöre verilen önem,

• Eğitimli ve nitelikli iş gücü,

• Mükemmel doğası ve iklimi,

• İstisnai, benzersiz yaşam kalitesi sayılabilir.

 

Diğer taraftan, Türkiye ile Uganda arasındaki ticari ilişkiler ince­lendiğinde, Uganda’ya hemen her türlü ürün ithal edildiğinden ih­racatımız bakımından potansiyel pazar teşkil ettiği görülmekte olup Türk ürünleri kalitesi ve uygun fiyatıyla Uganda’da pazar avantajına sahiptir.

Uganda’ya ihracatımızın ağırlığını demir ve çelik ürünleri, kauçuk ve mamulleri ile elektrikli makine ve cihazlar; Uganda’dan ithala­tımızın ağırlığını ise yağlı tohumlar ve meyveler, tekstil lifleri ile tütün ve mamulleri oluşturmaktadır.

2011 yılı itibariyle Uganda yatırım bakanlığına göre et sektörü, ilaç sektörü, çimento, pamuk fabrikaları, santral ve enerji sektörü, seb­ze ve meyvecilik sektörü, tarım ve hayvancılık sektörü çok ısrarla Türk yatırımcılarının beklendiği sektörler olarak gelen gruplara anlatılmaktadır.

 

Balıkçılık:

Denize kıyısı olmamasına rağmen, ülke tatlı su kaynakları bakı­mından çok zengindir. Dünyanın ikinci büyük gölü olan Victoria gölünün yarısı Uganda sınırları içerisinde yer almaktadır. 800 bin kişi geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. 17 milyon kişi için temel gıda maddesi olduğundan iç tüketimde de önemli rol oynamakta­dır. Uganda’nın muazzam tatlı su kaynaklarında balık çiftlikleri de kurarak buralarda yetiştirilen balıkları iç ve dış pazarlara sunmak mümkündür.

Çiçekçilik

Uganda’nın çiçekçilik sanayi henüz 15 sene önce kurulmasına rağ­men şimdiden 30 Milyon ABD Dolarlık iş hacmine ulaşmış olup, yılda yüzde 14’lük büyüme oranı yakalamıştır.

Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği:

Tarıma elverişli toplam 19 milyon hektarlık arazinin ancak yüzde birinden azında meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmasına rağmen; özellikle Batı Avrupa ve Amerika pazarlarına yapılan ihracat katla­narak artmaktadır. Topraklarının verimliliği, yeterli yağış alması ve ılıman iklimi sayesinde her türlü (tropik olan olmayan) organic mey­ve ve sebze yetiştirmek mümkündür.

Ormancılık-Ağaç Ürünleri:

Özellikle ülkenin batısı tropikal ormanlar bakımından zengindir. Or­manlık alanlar ülkenin toplam yüzölçümüne oranla az olsa da elde edilen verim oldukça yüksektir.

Ülkenin ormanlarından kaliteli mobilya yapımında, palmiye yağı elde edilmesinde, kereste, kazık ve ambalaj malzemesi imalatında yararlanmak mümkündür.

Enerji Sektörü:

Uganda, zengin su (akarsu ve göller) kaynakları ile

hidroelektrik santraller ve diğer yenilenebilinir

enerji yatırımları bakımından büyük potansiyel taşımakta olup, Uganda devleti, ülkenin artan enerji talebinin karşılanmasını temi­nen, güvenilir ve yeterli enerji tedarikinin sağlanmasını teşvik et­mektedir.

Madencilik Sektörü:

Madencilik sektörü yılda % 11 büyüme oranına ulaşmış olup, çimen­to üretiminde kullanılan kireçtaşı ve kireç büyük oranda iç piyasada tüketilmektedir.Fotoğraf Galeri

Reklam
En Çok Okunan
Güven ve İstikrarın Ülkesi Tanzanya... Türkiye uzmanlığını Afrika’ya taşıy... Animasyon: Afrika'yı Çizmek... Nkechi Alli-Balogun: Liderliğin cin... Samsung’un Afrika’daki büyümesi yav... ''Evrensel Barışa Doğru'... Diyaloğun ardına çok şey saklanabil... Mauritius Afrika’nın bankacılık mer...
Reklam
Reklam
Sosyal Medya


© Copyright 2013 African Business Life
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan şirket sorumlu tutulamaz.Tüm Hakları Ferm Ajans Ltd.Şti. ' ye aittir.