Türkiye mobilya sektör Avrupa ve Afrika pazarına

Genel yapısı itibariyle iç pazar temelli büyüyen Türkiye mobilya sektörünün performansı, ağırlıklı olarak yeni konut inşaatlarına ve gelir seviyesindeki artışa endeksli bir seyir izliyor. Mobilya sektörü 2014’te Avrupa ve Afrika pazarına odaklanacak....

 

 

Türkiye mobilya sektörü, Ortadoğu’daki sıkıntılar nedeniyle 2014’te Avrupa ve Afrika pazarına odaklanmayı planlıyor. Sektör, en az 2,2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Genel yapısı itibariyle iç pazar temelli büyüyen mobilya sektörünün performansı, ağırlıklı olarak yeni konut inşaatlarına ve gelir seviyesindeki artışa endeksli bir seyir izliyor. Dolayısıyla son 10 yıldır başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde çok hızlı büyüyen konut sektörü, beraberinde mobilya talebini de artırdı. Artan taleple birlikte asırlardır küçük işletmeler halinde, geleneksel üretim tarzıyla faaliyet gösteren sektörün yapısı da değişmeye başladı. Küçük işletmelerin yerini dünya standartlarında üretim yapan büyük işletmeler almaya başladı. Ve Türkiye mobilya sektörü günümüzde 40 bine yakın işletmesi ve 200 bine yakın çalışanı ile yaklaşık 10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Sektörün 2013 yılını yüzde 11’lik bir büyüme ile kapatacağı öngörülüyor. 
 
Ortadoğu sıkıntılı; rota, Avrupa ve Afrika pazarı

Türkiye mobilya sektörü yarattığı katma değer açısından ülkenin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor. Mobilya, özellikle ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal hammadde girdilerine bağımlılığı en az olan sektör olması itibariyle cari açık finansmanına da büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla sektörün öncelikli gündeminde dış pazarlar yer alıyor. Son 10 yılda 7 kat ihracat artışı gerçekleştiren mobilyacıların en büyük ihracat pazarını Irak oluşturuyor. Irak’a yapılan ihracat, sektörün toplam ihracatının neredeyse dörtte biri. Libya ve Suudi Arabistan gibi diğer önemli pazarlar dikkate alındığında bu oran daha da büyüyor. Dolayısıyla başta Suriye’de devam eden savaşın seyri olmak üzere Kuzey Afrika pazarında büyük sıkıntı yaratan Mısır’daki belirsizlik, mobilya sektörünün 2014 ihracat performansının da belirleyicisi olacak. 
 
Bölgedeki yüksek tansiyonun düşmesi ya da mevcut seviyenin üzerine çıkmaması halinde bölgeye yapılan ihracatın en azından 2013 değerleri kadar olacağı öngörülüyor. Sektörün üzerinde odaklandığı, dikkatle takip ettiği bir başka bölge de Avrupa. Özellikle Almanya ve Fransa’daki büyüme, beraberinde bu ülkelere yapılan ihracatı da önemli ölçüde artırabilir. Bütün bu varsayım ve yorumlar dahilinde sektörün 2014 ihracatının 2.2 ila 2.3 milyar dolar aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 
 
Öte yandan 2013 yılında yeniden büyüme gösteren inşaat sektörü ve dolayısıyla konut sektöründeki canlılığın devam etmesi, yine geçen yıl oldukça yavaş ilerleyen kentsel dönüşümün hız kazanması 2014 yılında daha hareketli bir iç pazarı mümkün kılabilir. 
 
Performans dinamikleri

İç piyasada konut sektörünün büyüme oranı ve ihracat gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan Avrupa ve Ortadoğu pazarının seyri, mobilya sektörü ihracatının 2014’te 2013’e kıyasla daha iyi bir yıl olacağına işaret ediyor. Özellikle Ortadoğu pazarında yaşanan sorunların giderilmesi ve sektörünün önünün açılması Türk mobilyacılar için oldukça önemli. Öncelikli hedefleri Avrupa ve Afrika pazarları olan mobilyacılar, söz konusu pazarlar üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Afrika kıtasında yakalanmış olan ivmenin artırılması planlanıyor. Ortadoğu ülkelerine ticaretin sağlıklı bir hale gelmesi içinse yaşanan sıkıntıların bitmesi bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra Güney Amerika da Türkiye mobilya ihracatçısının hedeflediği pazar ülkeler arasında. 
 
Kaynak: Dünya Gazetesi Özel Ek


Fotoğraf Galeri

Reklam
En Çok Okunan
Gana lideri Mahama: Yarı dönemde ol... Fildişi Sahili: Yoksulluğa karşı 5... 17. Akdeniz Oyunları Mersin'de... Diyaloğun ardına çok şey saklanabil... Afrika Ticaret Odalar Birliği (PACC... Elshazali Khidir / Sinkad Mastır... Dangote, Tiger marka hisseleri devr... Gana Hükümeti 2014 hedeflerinin ark...
Reklam
Reklam
Sosyal Medya


© Copyright 2013 African Business Life
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan şirket sorumlu tutulamaz.Tüm Hakları Ferm Ajans Ltd.Şti. ' ye aittir.